Gruppen

Vi som framför Sammelsuriums konserter är en grupp sång- och musikintresserade som hellre ger än får.

Antalet deltagare i de olika projekten varierar beroende på var man är i livet just då ett projekt genomförs.

Kapellmästare: Göran Andersson.

”Barnbidraget 2019”

 

Sång:
Leonida Kembro
Maria Skog Wessfeldt
Charlotte Thell
Stefan Andersson
Göran Andersson

 

Musikanter:
Charlotte Thell          Keyboard
Mikael Evertsen        Keyboard
Pelle Wannergren     Trummor
Göran Lindell            Gitarr
Stefan Andersson    Gitarr, Bas, Keyboard
Göran Andersson     Gitarr, Bas

 

Gäster:
Ella Bajtner
Peter Cemjack
Vilja Skeppstedt
Lotti Praznik
Oscar Ericsson
Ludvig Hyrefelt
Tilda Björnberg
Hampus Petersson
Vivian Buczek
Ingrid Savbrant
Julia Andersson

 

”Tänkvärt 2019”
Sång:
Leonida Kembro
Maria Skog Wessfeldt
Stefan Andersson
Göran Andersson
Musikanter:
Stefan Andersson   Flygel
Göran Andersson   Gitarr
Ludvig Hyrefelt       Bas
”Barnbidraget 2018”
Sång:                                                                                                                               
Leonida Kembro
Viktoria Evaldsson
Maria Skoog Wessfeldt
Charlotte Thell                                                                                                 
Musikanter:
Stefan Andersson  Keyboard
Pelle Wannergren   Trummor
Tommy Borgström Gitarr
Charlotte Thell         Keyboard
Ludvig Hyrefelt       Kontrabas, elbas
Stefan Persson       Dragspel
Göran Andersson   Bas, gitarr
Gäster:   
Lotti Praznik
Molly Appl
Annette Kumerle Lindwall
Dario Kumerle
Rosanna Kumerle
Ingrid Savbrant
Johan Östberg
Ella Bajtner

 

”Barnbidraget 2017”

Sång:
Leonida Kembro
Viktoria Evaldsson
Charlotte Thell
Tommy Borgström                                                                                                           
Stefan Andersson
Musikanter:
Charlotte Thell          Keyboard
Tommy Borgström   Gitarr
Stefan Andersson    Gitarr, keyboard
Pelle Wannergren     Trummor
Ludvig Hyrefelt         Kontrabas
Göran Andersson     Bas, gitarr
Gäster:
Julia Andersson
Lotti Praznik
Ulf ”Flyer” Ek
Victor Wannergren
Ella Bajtner

 

”Barnbidraget 2016”

Sång:

Viktoria Evaldsson

Charlotte Thell

Lena Rönnlid

Göran Påander

Musikanter:

Charlotte Thell          Keyboard

Tommy Borgström    Gitarr

Stefan Andersson    Bas, Gitarr

Pelle Wannergren    Trummor

Göran Andersson    Gitarr, Bas

Gäster:

Leonida Kembro

Lotti Praznik

Ulf Rickard

Ingrid Savbrant

Annette Kumerle Lindwall

Dario Kumerle

Adriana Kumerle

Rosanna Kumerle

Wilma Lijekvist

Edith Hyrefelt

”Det måste vara ödet”

Sång:

Charlotte Thell
Kajsa Bergström
Jennifer Theander
Kristin Petersson
Roger Nilsson

Musikanter:

Johan Malmgren      Keyboard
Charlotte Thell         Keyboard
Ludvig Hyrefelt        Bas
Bo Cronsell             Trummor
Göran Andersson    Gitarr

 

”Det känns varmt i hjärtat”

Vid premiären deltog följande:

Sång:

Julia Andersson    (som också gjort körarrangemang)
Anna Dahlström
Kristin Petersson
Frida Malmqvist
Caroline Hovstadius
Evelina Wenerholm
Kajsa Bergström

Musikanter:

Christophe Contassot    Percussion
Ludvig Hyrefelt    Percussion
Bramvell Westerlund    Gitarr
Johan Malmgren    Keyboard
Göran Andersson    Gitarr, Bas