”Tänkvärt”

”Tänkvärt” kan närmast beskrivas som en akustisk, lugn konsert med både egna och andras sånger där texterna manar till eftertanke.

Vi vill ge åhöraren en upplevelse som är tänkvärd och njutbar och dessutom en vilja att fortsätta vårt arbete med att göra gott för någon annan.